Stavba krbov s doskami THERMAX > STAVBA TEPLOVZDUŠNÉHO KRBU > TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Stavba krbov s doskami THERMAX

Stavba krbov s doskami THERMAX

Stavebné, izolačné a sálavé materiály pre krby a kachle

Stavebné, izolačné a sálavé materiály pre krby a kachle

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Na stenu či dosku aplikujte zo sáčku lepidlo v húsenkovom tvare. Vrecko s lepidlom je treba pred otvorením riadne premiesiť.

Na stenu prilepte pruhy izolačnej dosky THERMAX  ECO. Vzduchová medzera (v tomto prípade neodvetraná) zaistí kvalitnejšiu izoláciu zadnej steny krbu. S menším množstvom izolačnej dosky teda izolujete viac. Viac je v tomto prípade v poriadku. Je potrebné dodržať ČSN stavebnú normu, kedy nosná konštrukcia nesmie byť zaťažovaná viac než 80 °C. 

Je možné začať zaklápať zadnú stenu krbu. Dosku priložte a krúživými pohybmi usaďte na miesto. V prípade nutnosti použite gumovú paličku. Dosky skrutkujte vhodnými skrutkami.

Tu vidíte zaklopenú zadnú stenu krbu. Odizolovaný je teraz aj strop. Hornú dosku neskrutkujte do stropu. Použite iba lepidlo,  ktoré dosku bez problémov udrží. Je len nutné použiť dostatočné množstvo lepidla.

Teraz je možné usadiť krbovú vložku na svoje miesto vo vnútri krbu. Krbovú vložku je nutné okrem napojenia do komína napojiť tiež na centrálny prívod vzduchu z privedený z exteriéru.

Začíname s výstavbou bočných strán krbu. Všetky zvyšky dosky (odrezky) používame pre preplátavanie dvoch dosiek. Tento postup ihneď spevní celú stavbu a nie je potrebné čakať na zatuhnutie lepidla. Je možné nepretržite stavať. Bočnú stranu krbu môžete spevniť tiež vlepením a priskrutkovaním pruhu z dosky THERMX ECO do vnútornej časti uhla (znázornené na obrázku).

Týmto spôsobom pokračujeme až do stropu. Otvor na krbovej mriežke vytvoríme tak, že do dosky vyvŕtame vŕtačkou dostatočne veľký otvor pre nožovú pílku. Pílku vložíme do otvoru a vyrežeme podľa vymeraných nakreslených čiar.

Už popísaným spôsobom začína stavba niky a postupné zaklápanie čelnej strany krbu.

Bol vystavaný falošný, niekedy tiež nazývame dekompresný strop krbu. Je dôležitý a ČSN normou požadovaný.

Všimnite si, že falošný strop je odvetrávaný dvomi mriežkami. Každá z nich je umiestnená na opačnom konci. V najnižšom a najvyššom možnom mieste. Tým sa dokonale odvetráva vystavaný priestor. Krbová mriežka, ktorá z krbu vydáva horúci vzduch ohriaty v obostavbe krbu je umiestnená ihneď pod falošným stropom. Netvorí sa vzduchové vrecko horúceho vzduchu, ktoré namáha horná časť určenú na odvetranie stavby.

Vždy inštalujte revízny otvor pre krby.

Norma CSN 734230 diel 7.2.5. udáva:

Do priestoru teplovzdušnej komory určenej pre odovzdávanie tepla musí byť zabezpečený prístup pre kontrolu a čistenie povrchu dymovodu a krbovej vložky a pre čistenie jeho vnútorného priestoru

Touto normou odporúčaný rozmer 46 / 23cm dovoľuje maximálne vizuálnu kontrolu stavu vnútri obostavby krbu, prípadne zložité a neúplné čistenie dostupných miest vo vnútri krbu.

Vyčistiť krb je nemožné. Nie je teda možné zabezpečiť zdravú nezávadnú prevádzku vykurovacieho telesa.

Na revízny otvor pre krby sa nanáša rovnaká povrchová úprava, ako na krb. Vďaka tomu je na krbu nebadateľný. Minimálne zasahuje do dizajnu krbu.

Preto odporúčame do každého krbu nainštalovať revízny otvor pre krby. K dispozícii je niekoľko vhodných rozmerov vo variante na výšku / šírku. Vďaka tejto možnosti výberu rozmeru revízneho otvoru môžete kedykoľvek jednoducho skontrolovať stav vnútri krbu. S prehľadom sa dostanete na inak ťažko dostupné miesta a môžete previesť ako dostatočnú revíziu, tak čistenie obostavby krbu. Jeho veľkosť dovoľuje vykonávať opravy vnútri krbu. Do otvoru 50x40cm sa dostane priemerný človek celou prednou časťou tela.

Toto je dokonalé riešenie najmä pri obostavbe teplovodných krbových vložiek, kedy je vo vnútri krbu inštalované nutné príslušenstvo od kúrenárov. Tu je dostatočný prístup nutnosťou. Veľmi často sa stáva, že malá závada núti k čiastočnej demontáži krbu. Vždy sa jedná o nákladné, prácne a drahé riešenie nepríjemnej situácie.

 

Prečo zabudovať revízny otvor pre krby?

  • maximálna možná kontrola obostavby krbu
  • ľahký prístup revízneho technika
  • jednoduchá inštalácia
  • profesionálne spracovanie
  • pohodlné čistenie celého priestoru krbu
  • čistá prevádzka cirkulácie vzduchu v obostavbe krbu
  • veľkosť otvoru dovoľuje opravy vnútri obostavby (šetrí financie a rieši problémy)
  • pohodlné otváranie
  • minimálny zásah do dizajnu krbu

Môžeme začať nanášať povrchovú úpravu. Dosky THERMAX nie je treba penetrovať. 

Ak budete krb natierať farbou vždy použite anorganickú silikátovú farbu a pigmenty. Zaručí vám stálosť farebného odtieňa okolo viac tepelne namáhaných častí krbovej obostavby.

Krb je vystavaný z certifikovaných stavebných materiálov pre krby a kachle podľa ČSN noriem. Pripravený k prvému rozkúreniu a kolaudáciu.